Pierwsza pomoc w odmrożeniach

Pierwsza pomoc w odmrożeniach

26/11/2018 0 przez Maria Piętka

Jeżeli odmrożeniu współtowarzyszy hipotermia, staje się ona priorytetem w zwalczeniu, gdyż jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. W tym celu należy jak najszybciej rozebrać poszkodowanego z przemoczonych ubrań i w miarę możliwości zastąpić je suchymi lub zastosować wielowarstwowe okrycie w postaci koców, śpiworów itp. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu pakietów grzewczych należy umieścić je na tułowiu osoby wyziębionej, nigdy zaś nie na zamrożonej części ciała.

W przypadku osób, u których doszło do odmrożeń poważniejszych niż I stopnia należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Bezwzględnie należy unikać rozcierania odmrożonych kończyn i nacierania ich śniegiem, ogrzewania strumieniami suchego, gorącego powietrza np. z nawiewów samochodu oraz przekłuwania lub wycinania powstałych na skutek odmrożenia pęcherzy. Niedopuszczalne jest również stosowanie jakichkolwiek maści, tłuszczu lub spirytusu.

Tkanki odmrożone należy zabezpieczyć przed urazami, a jeśli uległy rozmrożeniu bezwzględnie uchronić przed ponownym zamrożeniem. Jeśli istnieje ryzyko, ponownego zamarznięcia (np. podczas transportu w trudnym terenie) mniejszą szkodą dla osoby poszkodowanej jest pozostawienie kończyny w stanie zamrożonym, jako, że cykl zamrożenie-rozmrożenie-zamrożenie jest niezwykle destrukcyjny dla tkanek.

W miarę możliwości starajmy się zabezpieczyć odmrożoną część ciała jałowymi opatrunkami. Jeżeli odmrożenie dotyczy dłoni (lub stopy), pamiętajmy o tym aby osłonić każdy palec osobno. Po nałożeniu opatrunków na odmrożoną kończynę dobrze unieruchomić ją w lekkiej elewacji, aby ograniczyć obrzęk. Niezwłocznie należy zdjąć przedmioty, które mogą powodować ucisk – pierścionki, obrączki, bransoletki itp.

Jeżeli sytuacja wymaga ewakuacji w bezpieczne miejsce, a odmrożeniu uległy kończyny dolne postarajmy się maksymalnie ograniczyć samodzielne przemieszczanie się osoby poszkodowanej celem profilaktyki urazów wtórnych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]